Tetkikler  • Manyetik Rezonans (MR)


  • BT-Koroner Anjiyografi


  • Bilgisayarlı Tomografi


  • Renkli Doppler Ultrasonografi


  • Dijital Mammografi


  • Dijital Röntgen


  • Biyopsiler


  • Kemik Yoğunluğu Ölçümü


  • Panoramik Rontgen


  • Laboratuvar


  • Nükleer Tıp (Sintigrafi)